Oficiāls priekšraksts

© Autoriõigus 2013 Metabowerke GmbH

KasutustingimusedSeda informatsiooni-ja kommunikatsiooniteenust pakub Metabowerke GmbH (Metabo), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen.Selle ligipääsuga aktsepteerib kasutaja järgnevaid kasutustingimusi ilma piiranguteta:

Autoriõigus - kõik õigused on kaitstud

Teave sellel veebilehel (tekst, pildid, graafika, animatsioonid, kesksed objektid ja kujundus) on autoriõiguse ja teiste andmekaitse seadustega kaitstud.Nende lehekülgede sisu ei tohi kopeerida, muuta ega edastada kolmandatele isikutele ilma Metabo nõusolekuta. Eelkõige ei ole lubatud dubleerimine, üle viimine, hoidmine ja töötlemine teiste elektrooniliste kanalite kaudu.Mõned leheküljed sisaldavad pilte, teksti või keskseid objekte, mis on kolmanda isiku autoriõigusega kaitstud.

Brandi nimedJuhul kui ei ole määratletud teisiti, on kõik  veebilehel toodud brandid Metabo kaubamärgid. See käib eriti Metabo brandi nimede, brandi logode, ettevõtte logode ja muude sümbolite kohta. Sellel veebilehel kasutatud brandi nimed ja kujunduselemendid on Metabowerke GmbH, Saksamaa, intellektuaalne omand .

Garantii puudumineInformatsioon selle veebilehel on hoolikalt loodud. Sellele vaatamata ei saa me garanteerida selle informatsiooni täpsust ja õigsust.Seega, Metabo välistab igasuguse vastutuse kahju suhtes, mis võib tekkida otseselt või kaudselt sellel veebilehel toodud informatsiooni kasutamisest.Metabo on vastutav ainult selliste selle võrgustiku kasutamisega seotud kahjude eest, mis on tekitatud tahtlikult või hooletuse tõttu.Näiteks hõlmates müügiesindaja HGB mõttes, ja kahju, mille me oleme põhjustanud tahtlikult või hooletusest. Metabo vastutus on piiratud ettenähtava, tüüpilise kahjuga, juhul kui see ei ole tingitud hooletusest või edasimüüjate tegevusest või juhul, kui ei ole rikutud olulist lepingulist kohustust. Metabo tootjavastutus ja garantiilubadused jäävad puutumata. Eespool toodud vastutuse piiranguid ei rakendata samuti kehavigastuste, terviserikete või eluvastaste tegude puhul.KehtivusKasutustingimustele kohaldatakse Saksa õigust, välja arvatud ÜRO konventsioon kaupade rahvusvaheliste ostu-müügi lepingute kohta. Selle internetivõrgustikuga seotud vaidlused lahendatakse Nürtingeni kohtus.Kui mõni ülaltoodud kasutustingimustest kaotab oma kehtivuse, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtimist.

Andmekaitse juriidiline teavePalun tutvuge andmekaitsealase informatsiooniga.


Meklēt

Product Catalogue

It´s no coincidence when you come across developments in a Metabo tool that you won`t find elsewhere - and always based on those same criteria that make a Metabo stand out from crowd: power and efficiency, safety, and a long useful life. ...more