Privātums

Metabowerke GmbH andmekaitse põhimõtted

Metabo (ja Metabowerke GmbH) tervitab teid Metabo kodulehel ja on rõõmus teie huvi üle ettevõtte ja toodete vastu.

Andmekaitse ja teabe turvalisus on osa meie ettevõtte poliitikast. Metabo võtab oma andmekaitse kohustust väga tõsiselt. Meie veebileht on nii kujundatud, et kogutakse, töödeldakse või kasutatakse ainult nii vähe isikuga seotud teavet, kui on nõutav.

Palun pange tähele, et saate need andmekaitse põhimõtted oma brauseris välja printida, et neid hiljem lugeda või need oma dokumentide hulka panna. Lisaks saate andmekaitse põhimõtted ka alla laadida ja salvestada või lugeda neid hiljem siin www.metabo.ee/index.php?id=40941.

Isikuandmete päringud, töötlemine ja kasutamine

Metabo kogub, töötleb ja kasutab isikuandmeid ainult vastavalt kohaldatavatele isikuandmekaitse eeskirjadele, nagu on sõnaselgelt lubatud või asjaomase isiku nõusolekul. Kui külastate meie kodulehekülge, salvestame puhtalt tehnilistel põhjustel teie internetiteenuse pakkuja nime, internetilehe, millelt meieni jõudsite, Metabo leheküljed, mida te vaatasite, samuti ka külastamise kuupäeva ja kellaaja. Me kustutame need isiklikud andmed hiljem, kui oleme lõpetanud informatsiooni kasutamise.

Me kogune, töötleme ja kasutame muid isikuandmeid vaid siis, kui olete selle infoga meid vabatahtlikult varustanud, nt registreerimise, uuringu või lepingu jaoks.

 

Me kustutada teie isikuandmed pärast lepingu täitmist ja lõppemist. Välja arvatud sellised isikuandmed, mis tuleb ettenähtud ajaks seaduslikul eesmärgil säilitada. Need isikuandmed me lukustame.

Isikuandmete töötlemine (eriti edastamine) ja kasutamine (kindlal eesmärgil)

Metabo töötleb ja kasutab teie isikuandmeid ainult vajalikus ulatuses, olenemata sellest, kas see puudutab veebilehe tehnilist korraldust või isikliku päringu osana.

Ilma teie selgelt väljendatud nõusolekuta ei edasta me teie andmeid kolmandatele isikutele.

Turvalisus

Metabo rakendab piisavaid tehnilisi ja korralduslikke ettevaatusabinõusid, et kaitsta teie isikuandmeid isikute omavolilise juurdepääsu eest, manipulatsiooni, kaotamise, hävitamise või omavolilise avalikustamise eest.

Nimetatud turvameetmeid täiustatakse pidevalt kooskõlas tehnoloogia arenguga.

You can change your mind about allowing us to use your information anytime by either sending us an E-mail to info@metabo.de, or by calling us at +49(0)7022/72-0 or by writing to us at our address or even by sending us a fax to +49(0)7022/722595.

Teie valik

Samuti kogume, töötleme ja kasutame teie isikuandmeid infolehe tellimise, konkursside või toote uuringute raames, juhul kui see teave on vastava tegevuse teostamiseks vajalik. Sellistes ettevõtmistes osalemine on loomulikult vabatahtlik. Infolehe tellimise raames kogub, salvestab ja kasutab Metabo ainult e-posti aadressi, mis on vajalik infolehe saatmiseks. Infolehe tellimise võite lõpetada igal ajal.
Sinu e-posti aadress kustutatakse siis koheselt. Niisugune tellimise lõpetamise võimalus on antud igas infolehe väljaandes. Konkursside jaoks kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid, mis on konkursside läbiviimiseks lihtsalt vajalikud. See hõlmab teie nime, aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi, et teavitada teid konkursitingimustest ja saata teile auhind. Auhindade saatmiseks anname vajaliku teabe üle ettevõttele, mis on auhinna saatmise eest vastutav. Teie andmed kustutatakse pärast konkursi lõppemist ja auhindade saatmist. Tooteuuringute jaoks kogume, töötleme ja kasutame järgmisi isikuandmeid.Juhul, kui te ei soovi, et me teie isikuandmeid kogume ja kasutame, võite meid sellest igal ajal teavitada. Me kustutame vastavad andmed kohe.

Oma andmete taaskasutamise võimaldamiseks võite te igal ajal oma meelt muuta, saates meile e-kirja aadressil info@metabo.de või helistades meile telefonil +49 (0) 7022/72-0 või saates meile kirja aadressil või isegi saates meil faksi numbril +49 (0) 7022/722595.Lisainformatsiooni saamiseks minge lehekülgedele, kuhu andmed salvestati.

 

Õigus teabe saamiseksTeil on õigus igal ajal tasuta taotleda isikuandmeid, mis meil teie kohta on. Vastava taotluse võite meile saata e-posti teel info@metabo.de või helistage telefonil +49 (0) 7022/72-0 või kirjutage meile meie aadressil või saatke meile faks numbril +49 (0 ) 7022/722595.

KontaktOma isikuandmete töötlemise ja kasutamisega seotud kaebuste ning kommentaaridega palun pöörduge meie andmeturvalisuse inseneride poole. Meie oleme teie ettepanekuid saades samuti õnnelikud.Kui, vaatamata kõigile meie jõupingutustele andmete terviklikkuse säilitamiseks, on siiski mingid andmed valed, siis me parandame selle teie palvel.

Metabowerke GmbH andmeturvalisuse insenerMetabowerke GmbHVolker KönigPostfach 1229D-72602 Nürtingen

Välised viitedMetabo veebilehed võivad sisaldada linke teiste tarnijate veebilehtedele;see andmekaitse deklaratsioon ei laiene nendele veebilehtedele.


Meklēt

Product Catalogue

It´s no coincidence when you come across developments in a Metabo tool that you won`t find elsewhere - and always based on those same criteria that make a Metabo stand out from crowd: power and efficiency, safety, and a long useful life. ...more